Miljötänkande

Vi är ett miljötänkande företag som genomgått Företagarnas Riksförbunds utbildning i miljö och kvalitetsfrågor, FR 2000, som vänder sig till små och medelstora företag. Vi följer de rutiner som Företagarnas Riksförbund rekommenderar.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och vår miljöpolicy lyder som följer:

Som legotillverkare av plastprofiler ska vi i vårt miljöarbete möta uppställda krav i lagar och förordningar. Vi ska arbeta för en ständig förbättring av miljöaspekten i vår verksamhet och försöka förebygga föroreningar. Vi säkerställer att hantering av farligt avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt. Alla våra medarbetare ansvarar för att aktivt försöka minska spill från produktion vid framtagande av produkter till våra kunder.

Kvalitet en viktig faktor

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och jobbar kontinuerligt för att hela verksamheten ska hålla en hög kvalitetsnivå.

Vår kvalitetspolicy :

Med hjälp av motiverad och kunnig personal producerar vi enligt kundens beställning till rätt kvalitet, rätt pris och rätt tid.

Vi är medlemmar i Svensk Plastindustriförening.

Start Produkter Tjänster Metoder Om företaget Historik Kontakta oss
Bergmanplast AB
Bäling
820 77 Gnarp
Kontakta oss
Telefon: 0652-200 47
 
Producerad av Camero.


Cookies